Bistrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-6

Fredningsnr.
382416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 2,25 x 17 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 17 Meter i Tværmaal, 2,20 M høi. Bevoxet og ligger nord for de forannævnte. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 17 m. Træbevokset i Skov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Afgravet ved nordlige højside i forbindelse med anlæggelse af gærde (meget gammelt). En skovvej langs østlige højfod har slidt sig ned i højfoden, så der er fremkommet en indtil 30 cm høj brink, hvori ses (rand-)sten. Der er for adskillige år siden opsat vildthegn hen over østlige højside, og flere hegnspæle er nedgravet i højen. Umiddelbart øst for højen ses 3-4 rækker af N-S gående højryggede agre. Højen muligvis afsat ca 50 m for østligt. En randsten ses ved SØ-lige højfod. 16/9-86 Genbesigtiget: Vildthegn er fjernet. Til gengæld er der ved sydlige højfod siden sidste løvfald anlagt kunstig rævegrav. Et retliniet stræk på ca. 15-20 m er gennemgravet og i hver ende ses et cementrør. Forgravningen går indtil ca 1 1/2 m op på højfoden. Fotos taget fra øst (eksponering 18-15) og fra vest (nr. 16-21). Der køres fortsat ind over østlige højfod med betydelig nedskridning til følge. to randsten blotlagt som følge af kørslen (fotos nr 22-23). Mål: 2,3x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
To synlige randste i hhv. SØ Ø. På Original-1 kort er diget på højens højfod i nord angivet som skel mellem matr. 2 og Bistrup bys skov "Byes Have". FM-sten i højens SØ-side.

Litteraturhenvisninger  (0)