Saltsø skov afd. 1A
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-7

Fredningsnr.
382424

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Høj, 1,25 x 13,25 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi 13,20 Meter i Tværmaal, 1 1/4 M høi. Vest for Veien til Skovridergaarden - Noget bevoxet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 13.25 m. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med randstenskæde. Enkelte randsten af 3/4 m's længde ses på oprindelig plads(?) mod SØ. 2 tilsvarende store randsten ses brækket op af rodvæltere hhv. mod øst og nord. Endnu 3 rodvæltere ses ved højens top. På højen flyder råddent, afsavet træ og grene. Skæmmer ikke voldsomt. Dele af nordsiden bortgravet ved anlæggelse af savgrav i gammel tid. Graner og lærketræer (1/4-3/4 m høje) plantet på området. De normale 4-5 stk. står lige ved højfoden og bør fjernes inden de bliver for store. Det er ikke muligt at kontrollere placeringen p.g.a. manglende pejlepunkter. 16/9-86 Genbesigtiget: 1-5 m høje plantede nåletræer plantet inden for 5-meter-zonen se endnu. Mål: 1,3x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire randstene i sydøst, tre in situ og en revet op af vindfælde. Tre mulige bauta eller tidligere randstene: en 9 m SSV for høj er 80 cm lang, 60 cm bred og 10 cm høj, en er 5 m SSV for høj 100 cm lang, 70 cm bred og 30 cm høj og en 9 m S for høj 110 cm lang, 70 cm bred og 8 cm høj. FM-sten sat i højside i NV.

Litteraturhenvisninger  (0)