Saltsø skov afd. 1A
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-7

Fredningsnr.
382429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 8 m. Træbevokset i Skov.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj(?). Det er ikke muligt at finde en sikker høj i det område, hvor 3824:29 skulle ligge. I området et par diffuse højninger, som måske er gravhøje. Den mest markerede (det siger ikke ret meget) er beskadiget af et par rodvæltede løvtræer (væltet i 1967). Muligvis er dette resterne af den søgte høj. Måltagning umulig. Der er plantet grantræer på området. 8.4.1987 Genbesigtiget ved MLB. Højen lokaliseret. 0,75x8 m. I vestlige højside en stor vindfælder. I sydlige højside og højfod ligeledes store vindfælder. Bevokset med 1 birk og utallige unge bøge samt enkelte grantræer - graner trives dog dårligt, der er ca 6-8 år, evt. 10; selvsåede? Bevoksning: 1987: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)