Saltsø skov afd. 1A
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-8

Fredningsnr.
382423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 12 m. Træbevokset i skov. Nordside og centrale del bortgravet, men tilvokset. Randsten ses i nordside.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Resten af en sløifet rund Høi. enkelte Randsten ses. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 12 m. Træbevokset i Skov. Nordside og centrale Del bortgravet, men tilvokset. Randsten ses i Nordside.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med cirkulær randstenskæde af tætstillede, ca. 1 m lange sten. Disse sten ses langs det meste af øst- og nordsiden og mærkes under overflade andre steder. Den nordøstlige del ind til og med centrum er gravet næsten i bund i gammel tid, men de fleste af randstenene her er ladet tilbage. Den sydøstlige højfod er brækket op af rodvæltet træ (i 1967). I kanten af arret ses 3 randsten. Den opbrækkede højfyld er rig på grove flintafslag. Mål: 1,1x14x11 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: SØ 4, V 1, N 9. En vindfælde i højfod i SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)