Giæstererhøie
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-10

Fredningsnr.
382432

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Høj, 5 x 22 m. Træbevokset i skov. Vestside afgravet ved vej- arbejde.
Undersøgelsehistorie  (9)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 32 Meter i Tværmaal, 5 M høi Noget af Høien er skraat afgravet mod Veien nordfor. [sb.] 10-14 bevoxede med Bøgetræer. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 22 m. Træbevokset i Skov. Vestside afgravet ved Vejarbejde. [Jvf.j.nr.71/31].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Hele højsiden mod NNV afgravet i gammel tid i forbindelse med vejarbejde. Højen er meget besøgt p.g.a. nærliggende parkeringsplads med ishus. Der er slidt stier ned i højsiden. På siden mod landevejen en særlig dybtskåren sti, som forværres af regnerosion. Der er stærkt behov for restaurering og desuden bør højen plejes fremover. Knallerters adgang til højen bør forhindres ved at restaurere gærdet mod landevejen ved højens NV-fod. Der skal bruges 5-10 m3 muldjord til restaureringen. Mål: 4,8x28x19 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig rundhøj i gruppe af lignende. Frit synlig fra landevej. Beliggende i åben løvskov. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1985 Museal restaurering
Journal nr.: F550-519
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering og udbedring af slidskader på højen.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten i højside i NV.

Litteraturhenvisninger  (0)