Stenbæksholm
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-15

Fredningsnr.
382441

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1907. Gårdejerinde Kirsten Pedersen i henhold til reservation i skøde. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen Høj, 3 x 16 m. Bevokset med fritstående træer og græsklædt. Afgravet i S. og V.
Undersøgelsehistorie  (9)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 16 Meter i Tværmaal, 3 M høi Skraat afgravet mod Sydvest. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overfladen i det hele noget uregelmæssig, dog uden større Fordybninger og paa Vestsiden nær dækket med et tæt Græstæppe. Paa Høien en større Bøg og et Pæretræ, samt nogle mindre Kratbuske. Paa Vestsiden mislykket (vantreven) Beplantnning. Om Foden et forfaldent Risgærde. - Fredlyst ved reservation i Arvefæsteskødet. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Bevokset med fritstaaende Træer og græsklædt. Afgravet i S. og V. [Jvf.j.nr.67/33 og 1249/61].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Afgravet i S og V, hvor den står med meget stejle sider delvis uden vegetation - gammel skade. På vestsiden nedslidt sti - indtil 1/2 m dyb. Bør evt. fyldes med jord og evt. tilsås. Ejeren siger imidlertid, at det har set sådan ud de sidste 30 år, så det vil være tidsspilde at gøre noget ved det. Det udvikler sig næsten ikke. Mål: 4,1x16x13 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor (men forgravet) rundhøj med storslået udsigt over Karrebæk Fjord mod S. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1993 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: NÆM 1993:100
Næstved Museum
Etablering af golfbane.

1993 Museal forundersøgelse
Journal nr.: NÆM 1993:100
Næstved Museum
Den fredet gravhøj Tittehøj ligger på det berørte areal. Der blev rundt om gravhøjen fundet skiveøkser og flækker der dateres til Ertebølle. Gravhøjen anses for at stamme fra ældre bronzealder.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. FM-sten sat i Ø-side.

Litteraturhenvisninger  (0)