Merreshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-19

Fredningsnr.
382415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Merreshøj", 1,5 x 12 m. Græsklædt i ager. Buskbevokset på sydside. Stort bøgetræ på nordsiden. Siderne stærkt afgra- vede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Merreshøj, 1.5 x 12 m. Græsklædt i Ager. Buskbevokset paa Sydsiden. Stort Bøgetræ paa Nordsiden. Siderne stærkt afgravede.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, forgravet i siderne i gammel tid. Mod NØ større høj, hvor op ad er rejst stige med platform. Mod S henkastet marksten. Omkring højen plantet nåletræer (1 1/2 m høje). Aftale: stendynge fjernes og graner inden for 5 m fra højen fældes. Stenene fjernes inden såning næste år. Trappen ikke påtalt, da den ikke berør højen, og da den ikke ses fra vejen. Genbesigtiget 14/5 82: Der står fortsat 1-1 1/2 m høje graner indtil 3 m fra højen (tættere på kan de ikke komme p.g.a. buske på højfoden). Marksten ikke fjernet. Trappe på træ er væk, men lille træplatform 2 m øst for højen kommet til. . Aftalt, at jeg skriver til fredningsnævn og beder dem om at give disp. for 5-10 år. Ejeren fjerner sten på sydsiden samt graner inden for 5-meter-zonen. Mål: 2,3x10x7 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)