Bistrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040501-20

Fredningsnr.
382442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1940: Høj, 1,5 x 25 m. Beplantet i ager. Toppen helt søndergravet. Siderne hulgravet. Måske centralgrav. 1988: Gravhøj. Nord-syd 17 m, øst-vest 20 m, højde 2,5 m. Tilnærmelsesvis rektan- gulært grundplan med stejle, indtil 1 m høje, sider i nord, øst og syd. Højtoppen er udplaneret, bortset fra en 3/4 m høj knold på midten. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 25 m. Beplantet i Ager. Toppen helt søndergravet. Siderne hulgravet. (Maaske Centralgrav).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stærkt forgravet. Toppen udjævnet og en del højfyld tilsyneladende lagt ud mod højens kanter, således at højen fremstår med næsten plan top bortset fra en lille knold ved midten. Højens overflade arret af talrige, gamle nedgravninger - muligvis efter ræve. Mål: 2,1x20x17 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3476
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj. Nord-syd 17 m, øst-vest 20 m, højde 2,5 m. Tilnærmelsesvis rektangulært grundplan med stejle, indtil 1 m høje, sider i nord, øst og syd. Højtoppen er udplaneret, bortset fra en 3/4 m høj knold på midten. I ager.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3476
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Skeldige i højens østside. Gammel knold på Ø-lig højtop formodet vindfælde.

Litteraturhenvisninger  (0)