Fuglebjerggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-1

Fredningsnr.
37235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 8 x 50 m or. Ø-V. Kratbevokset. I midten større sten, muligvis fra et kammer. Østenden stærkt afgravet. Randsten: V 4, S 8, Ø 2, N 8.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse 50 Meter lang, 8 Meter bred. Længderetning Nordvest til Sydøst. 12 Meter fra den nordvestlige Ende er to 1,42 lange Sidestene af en Grav paatværs af Dyssen. Mellemrummet er 0,74 M. Af Randstene er der 4 væltet ved nordvestre Ende. Der syntes at være flere ved Langsiderne, men da en Del Marksten er kastet ind her, og Dyssen er saa bevoxet med Træer og Tjørnekrat var ingen nærmere Undersøgelse mulig. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 50 m. or. Ø-V. Kratbevokset. I Midten større Sten, muligvis fra Kammer. Østenden stærkt afgravet. Randsten: V. 4, S, 8, Ø. 2, N. 8.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, Ø-V, 2 x 47 x 10 m. Mål ca. 1,5 x 47 x 10 m, med væltede randsten, ca. 8 m bred mellem randsten. Vestsiden af højen er helt tilgroet med buskads, talte ikke randsten, ser ud til at være intakt. Omtrent 10 m fra V-enden er rester af 1 aflangt kammer, N-S, med 1 bæresten V og 1 delvis flækket mod Ø, (del af ?) dæksten ca. 2 m mod V, stenene rager ca. 0,5 m op over højen, kistemål ca. 1,7 x 0,6 m ? Højoverfladen er lidt ujævn, omtrent midt på højen anes 1 større aflang, 1,5 m lang sten i højens retning samt 1 mindre 1,4 m mod SSØ - fra 1 forstyrret grav ? Sprængt dækstensrest i højsiden mod S antagelig ? Der findes flere sprængte stenstykker på højen, der skråner nedad mod Ø. Højens SØ-del er tidligere bortgravet. Mod Ø ligger flere store sten, antagelig sek. placeret. Bevokset med gamle løvtræer, græs og buskads. Det ser ud til, at der er dyregravede huller (ligner ikke ræv) og der er opsat et mindre bur/dyrefælde. Desuden ligger der en smule affald (papir og lign.). Mod N findes en mergelgrav, som er tilplantet i kanten, desuden er det mellemliggende område tilplantet med graner og andet, ca. 15 år gamle, i ca. 10-15 m's afstand fra dyssen. Den findes i et åbent landskab, ca. 350 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)