Fuglebjerg By
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-2

Fredningsnr.
37236

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/1 1905, godsejer Edv. Neergaard til Førslev og fæsteren Jørgen Larsen. Afmærkn.: MS 1921, Th. Thomsen. Jættestue med rektangulært kammer bevokset med tjørn og brombær. Omgivet af jordhøj og beliggende i ager. 2 af kam- rets 4 dæksten nedstyrtede. Gangen bevaret, dog uden dæksten. Or. mod SØ. (Bør restaureres). NMI: (Bør restaureres, så seværdig).
Undersøgelsehistorie  (11)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse 18,25 Meter lang i Øst til Vest, 7 1/2 M bred. I den vestlige Halvdel af Dyssen er 3 store Dækstene, over en ikke undersøgt Grav, hvoraf enkelte Sidestene kan spores. Høifylden naar til Undersiden af Dækstenene. I Dyssens vestlige Halvdel ligger nogle tildels sprængte Stene. Af Randstene er kun tilbage 3 staaende ved sydlige Langside, 1 væltet ved nørre Langside, 2 væltet ved vestre Ende, 1 staaende og en væltet ved østre Ende. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 354/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fotos og ufuldstændige planer af jættestue.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue m. rektangulært Kammer bevokset med Tjørn og Brombær. Omgivet af Jordhøj og beliggende i Ager. 2 af Kamrets 4 Dæksten nedstyrtede. Gangen bevaret, dog uden Dæksten. Or. mod SØ. (Bør restaureres, saa seværdig).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 576/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 576/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaaltegn på overligger.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, 2,2 x 20 x 14 m. Jordhøjen måler ca. 1,5 x 20 x 14 m i Ø-V'lig retning, lidt uregelmæssig grundplan. Kamret findes i den V'lige højside og stentoppe mod Ø kunne tyde på endnu 1 kammer. Det udgravede kammer måler ca. 6 x 2 m med 14 bæresten og 3 dæksten (1 fjerde omtalt dæksten er snarere en nedvæltet bæresten). Dæksten rager ca. 0,7 m op over højen. Gangen orienteret i N-S'lig retning med 4 sæt bæresten og 2 sæt karmsten, ca. 5,5 m lang og 0,8 m bred, ingen dæksten. Gangen er placeret omtrent 1,2 m fra kamrets østvæg. Tørmur ses i gangen, fra restaurering (ret tykke sten) ? Højen er bevokset med græs (slået) og 1 gammel tjørn. Ligger ret højt i et åbent landskab, helt ud til hovedvej, hvor der findes 1 vejskilt ca. 20 m mod N - burde flyttes ? ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue ud til vej (med nærliggende vigespor). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1995 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7857/95 (SN 613-415)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen var stærkt nedslidt. En revnet understøttet dæksten blev midlertidigt fjernet. Dækstenens understøtning blev fjernet og erstattet med en sandstensopbygning. Dækstenen blev genplaceret lidt forskudt for sin oprindelige placering. Den og en anden dæksten blev sikret ved montering af stålarmering. En af gangens bæresten, der var skubbet ud af sit oprindelige leje, blev flyttet tilbage på plads. En ødelagt bæresten blev genskabt med en løs stenblok fra højfladen. En karmsten blev sat til sin formodet oprindelige stilling. Tørmurene i jættestuens kammer blev ikke restaureret, men mellemrum mellem bærestenene blev udfyldt med fliser. Tørmurene i gangen blev restaureret, idet manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Jættestuens facade blev oprenset for udskredet muld. Den opgravede højfyld og muld blev fordelt ud over højen. Op mod bærestenene blev højen beklædt med græstørv, mens resten af højen blev tilsået med græs. Se beretning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i højside i N. Skel-sten sat i højside i NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)