Fuglebjerg By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-3

Fredningsnr.
37237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1940: Rest af langdysse, ca. 13 m lang. Rester af kammer beståen- de af 4 sten uden orden i midten. Enkelte randsten. 1986: Langdysse. Højen er ca. 1,2 m høj og 7 x 13 m stor, orienteret i Ø-V retning. Midt i højen ses 6 større sten fra ødelagt kammer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Rest af en ødelagt Dysse. 5 tildels noget større Stene ligger i Uorden. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, ca. 13 m. lang. Rester af Kammer bestaaende af 4 Sten uden Orden i Midten. Enkelte Randsten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse på højrest, C-høj, 1,8 x 13 x 7 m. Højen måler ca. 13 x 7 x 1,2 m og er kantet afpløjet, orienteret Ø-V. På midten findes flere store sten/-fragmenter. Stenene hører antageligt til bære- og dæksten. Skitse : sten nr. 1-3 : samme stenart, 4 : 1 væltet sten, 5-6 : samme stenart ?, forskubbede. Dækker et område på ca. 4 x 2 m og rager ca. 0,6 m op over højen. Ligger i et åbent landskab på kant af hæld mod lavning Ø-SØ. På højen findes enkelte marksten, ellers græsbevokset. Bad ejer undlade at lægge sten m.m. på 3723-7+8 fremover. En medhjælper fortalte, at der blev fundet et kranium ca. 10-15 m SØ for dyssen o. 1935 ved markarbejde. Findes ca. 350 m fra offentlig vej. Ejer havde på grådspladsen en kværnsten af norsk glimmer- skiffer - middelaldertype !!!! Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssetomt i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen er ca. 1,2 m høj og 7 x 13 m stor, orienteret i Ø-V retning. Midt i højen ses 6 større sten fra ødelagt kammer. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)