Fuglebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-4

Fredningsnr.
37238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Højen er ca. 0,3 m høj og ca. 6 x 13 m stor, orienteret i N-S retning. Højen er fyldt med sten, delvis sekundære. I højens midte ses 5 stenblokke, hvoraf 2 er kløvede fra kammer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Langdysse. Den har vistnok havt Længderetning Nordøst-Sydvest. 4 større Stene ligger i Uorden midt paa Dyssen. 4 væltede tildels halvskjulte Stene, ere mulig Randstene. Længden af Jordomraadet er 13 1/2 Meter. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dyssekammer. 5 Stenblokke, deraf de 2 kløvede, heraf er de 3 maaske et Ø-V. orienteret Dyssekammer.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, C-høj, 1,1 x 13 x 6 m. På svag stenfyldt højrest, aflangt afpløjet, mål ca. 0,3 x 13 x 6 m i N-S'lig retning. Flere af stenene er antagelig randsten i sekundær placering. Stenområde ca. 3 x 3 m, rager ca. 0,8 m op over højen. 1 : dækstensrest ?, 2-7 : forskubbede bæresten ?, (3 + 5 næsten tilgroede - mærkes m/ landmålerstok). Højen er bevokset med buskads og brændenælder. Der er placeret 1 lille læskur ? af blikplader i skel mod S ca. 40 m fra, ser ud til at have stået der i mange år, mål ca. 1,3 x 1,3 x 1,6 m højt - ret tilvokset. Omtrent 250 m til landevej, i åbent landskab. Ejer og aftale : se 3723-7. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2999
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Højen er ca. 0,3 m høj og ca. 6 x 13 m stor, orienteret i N-S retning. Højen er fyldt med sten, delvis sekundære. I højens midte ses 5 stenblokke, hvoraf 2 er kløvede fra kammer. I ager.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 17/05379
Kulturstyrelsen
Fortidsmindet blev ryddet for al vegetation, opbevarede elmaster og andet affald samt fældede træer. Mindre tilførte marksten blev fjernet og bortkørt. Murbrokker og fundamentrester fjernet og bortkørt.

Litteraturhenvisninger  (0)