Uglehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040503-1

Fredningsnr.
382318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1986: Høj. "Uglehøj", 2,3 m høj og 11 x 18 m stor med største længde i NV-SØ ret- ning. Højen har form som en aflang kam. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovenpaa en c 5 Meter høi naturlig Bakke, der i Øst og Vest benyttes som Grusgrav, er en ganske lav, mindre Høi. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. "Uglehøj". Græsgroet i Ager. Afgravede Sider i NØ og SV, saa den danner en aflang Kam. (Centralgrav sikkert urørt).

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Uglehøj", C-høj. Den måler ca. 2,3 x 18 x 11 m i NV-SØ'lig retning, stærkt afgravede sider især mod NØ og SV, så højen har en aflang kam-form. Der er en rævegrav ved toppen. Nogle områder er uden vegetation, ellers bevokset med ældre fyrretræer, buske og vildroser. Der er opsat et foderrør til vildt ca. 1 m fra højen mod SV, ret skjult af vegetation. Mod V er der plantet graner til 0,1 m fra højfod, alder ca. 5 år ? i et tilplantet område ca. 30 x 15 m i N-S'lig retning. I toppen af højen er en gammel træpæl, der rager ca. 0,6 m op, med jernfæste (til fane ?) til ældre opmåling ? Mod V ligger der nogle gamle cementrør. Mod Ø er et hul ca. 0,5 m fra højfod, ca. 1 x 0,5 x 0,6 m dybt (dræn ?) / tidligere kunstig rævegrav ? Højen ligger ret højt i et åbent landskab NØ for moseområde, ca. 1,2 km fra landevej. Der fører en markvej ud til højen. Glemte at få ejers adresse. ad §53 : Højen er en C-høj. Da den ligger langt fra offentlig vej, kan man eventuelt undlade en § 53 sag eller bede om at fjerne de 2 nærmeste træer (de øvrige ca. 2-3 m's afstand) + affald. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3000
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. "Uglehøj", 2,3 m høj og 11 x 18 m stor med største længde i NV-SØ retning. Højen har form som en aflang kam. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-3000
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)