Syvhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040503-2

Fredningsnr.
382317

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m. Træbevokset i ager. Siderne afgravede. (Midt- parti af "Syvhøj").
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det midterste Parti af en rund Høi "Syvhøi" Dette er c 12 Meter i Tværmaal, 2 M høj. Formentlig tyder Navnet "Syvhøi" paa at der har været endnu en Høi eller Dysse. Dennes Plads kunde dog nu ikke paavises. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 14 m. Træbevokset i Ager. Siderne afgravede. (Midtparti af "Syvhøj").

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (midtparti af "Syvhøj"). Den måler ca. 3 x 11 x 11 m med ret stejle, afgravede sider - god pløjeafstand. (Lidt højere og smallere end tidligere beskrevet). Der anes højninger på de omkringliggende marker - antagelig overpløjede gravhøje. Den findes ret højt i et åbent landskab, ca. 70 m fra landevej. Den er ret tæt bevokset, så den uregelmæssige form kun ses meget tæt på højen. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)