Sneslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040504-1

Fredningsnr.
372410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/10 1904, boelsmand Niels Peder Hansen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1905, L. Lassen. Lille jættestue, beliggende i ager og bevokset med tjørn. Indgang i øst. 9 bæresten, 2 dæksten, 2 gangsten. (Bør re- staureres og udgraves).
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat Grav, c 3,15 M lang, c 1,60 bred. Længderetning NØ. til SV. For hver Ende 2 Sidestene, sydvestlige Side (Bagvæggen) har 3 Stene, mod sydøst 2 Stene paa hver Side af en Indgang, udenfor denne en kort Gang, med en Sten paa hver Side. Over Kamret er nu 2 Dæksten. En tredie er borte. Kamret er ikke undersøgt. Fredlyst. Undersøgelse forbeholdt. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Jættestue, beliggende i Ager og bevokset med Tjørn. Indgang i Øst. 9 Bæresten, 2 Dæksten. (Bør restaureres og udgraves).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue på svag højning, 2,3 x 7 x 6 m. Alle bæresten synlige. Indgang i øst. Kammeret jordfyldt. Fra gammel tid mangler dæksten over sydlige 1/3 af kammeret samt over gangen. Der pløjes for tæt mod nord, hvor højen står med indtil 1/2 m høj, friskpløjet kant. Et område på 6 gange 6 meter friholdt fra dyrkning. Det bør gøres 1 meter længere mod nord og jord lægges på, så kanten afrundes. Aftale : (med ejerens kone) at ejeren udbedrer skaden ved at påføre jord. Det gøres inden 31. dec. 1981. Ejeren er selv interesseret i at stengraven tager sig pænt ud. Ejeren kan evt. beklippe brombærkrattet på højen. Genbesigtiget 14/5-1982 : Alt som før, men brinken mod nord er groet til med græs. Der bør ikke gøres mere i sagen. Det vil pynte at få klippet brombærkrattet væk, så stenene fremstår synligt fra vejen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestuekammeret er orienteret NNØ-SSV med gang udgående i ØNØ. FM-sten sat i højside i Ø.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestuekammeret er orienteret NNØ-SSV med gang udgående i ØSØ. FM-sten sat i højside i Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)