Sneslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040504-2

Fredningsnr.
37249

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer (lille jættestue?). 3 sidesten på plads med åb- ning mod øst. Foran kamret to store kløvede sten, samt mod syd en forskubbet sidesten. Syd for kamret en større sten. Midt i kamret stort egetræ. Der pløjes helt ud til stenene.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 15 3/4 M lang, 7,86 M bred. Længderetning N.NV til S.SØ. I nordnordvestlige Ende af Dyssen en aflang, firsidet stensat Grav, 1,60 M lang. Gravens Længderetning er lig Dyssens, de to Endestene og den ene Sidesten staar paa deres oprindelige Plads, Sidestenen mod nordøst er skuppet tilside af en stor Eg som voxer i Graven. 2 større Stene ligger midt paa Dyssen. Dyssen er saa bevoxet med Træer og Krat at en nærmere Undersøgelse er umulig. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer (lille Jættestue?). 3 Sidesten paa Plads med Aabning mod Øst. Foran Kamret to store kløvede Sten, samt mod Syd en forskubbet Sidesten. Syd for Kamret en større Sten. Midt i Kamret stort Egetræ. Der pløjes helt ind til Stenene.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Resterne af storstensgrav, 1,6 x 6 x 5 m. Utilgængelig p.g.a. slåenkrat. Op mellem stenene fra (dysse-) kammeret vokser gammelt egetræ. Stenene ligger på svag højning, ved hvis kanter for adskillelige år siden er henkastet mange marksten. Nord for højen er der plantet grantræer (højde 3/4 til 1 1/2 m). Et enkelt står mindre end 5 m fra kammeret og bør fældes. Umiddelbart uden for højen - i kanten af slåenbevoksningen er for få år siden anlagt 2 kunstige rævegrave og der er spor af et par nu delvist tildækkede udgravninger af samme art. På højen flyder 6 lokkeduer samt lidt andet affald. Ejer vil ikke flytte rævegravene, men ser med velvilje på at højen soigneres, og i den forbindelse kan rævegravene i givet fald flyttes - bare han ikke selv skal gøre noget. Ejeroplysninger på berejserblanket. 10/6-1986 genbesigtiget : set fra vejen mod NØ er der nu ingen genplantning i nærheden af højen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)