Gunderslevholmdyssen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-1

Fredningsnr.
372413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm Afmærkn.: MS 1886. Langdysse 55 x 7,5 m. Ingen høj; men rummet indenfor rand- stenene opfyldt med stenblokke. Randsten: Ø 2 (v.), V 4 (3 v.), N 44 (20 v.), S 2. Fritstående kammer af 4 bæresten og 1 dæksten. (Bør restaureres. Absolut seværdig).
Undersøgelsehistorie  (14)
1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret foto.

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 55 Meter lang fra Øst til Vest, 7 1/2 Meter bred. Dyssen er endnu jordfyldt indenfor Randstenene. Den har et fritstaaende Gravkammer af aflang firsidet Form, 1,82 M i Øst til Vest, 0,90 M bredt, med 2 Sidestene og 2 Endestene. Derover en stor Dæksten. Af Randstene er 2 omfaldne mod Øst, 1 staaende 3 omfaldne mod Vest, langs Nordsiden er 22 staaende og 20 omfaldne. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 55 x 7 1/2 m. Ingen Høj, men Rummet indenfor Randstenene opfyldt med Stenblokke. Randsten: Ø. 2 (væltede) V. 4 (væltede) N. 44 (20 væltede) S. 2. Fritstaaende Kammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten. (Bør restaureres. Absolut seværdig).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,5 x 60 x 11 m. Rektangulær randstenskæde. Ingen jordhøj, men området indenfor randstenene opfyldt med flere lag sten på op til 1 m's længde. Øst for midten et dyssekammer af svære dimensioner bestående af 4 bæresten og 1 dæksten. I og omkring kammeret et par små, nye opgravninger, hvorved knust og brændt flint er bragt op på overfladen. Hullerne dækket, og området indenfor randstenskæden ryddet for grene og et væltet træ. To kraftige bøgetræer ved sydsiden bør evt. fældes, da de ved vindfældning vil brække randsten op. Tre småtræer indenfor randstenene bør fjernes inden de bliver så store, at de kan væltes af storm - d.v.s. indenfor 10-20 år. Randstenskæden har opr. målt 54,5 x 7,5 m. Nu, hvor flere sten er væltet udefter, er længden 60 m. Kammeret rager 1,9 m op over stenfylden og ca. 2,5 m over den omgivende jordoverflade. Adgang ad krogede skovstier. Parkering ved Knorrevanghus. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig storslået langdysse af meget svære sten og med usædvanlig opfyldning af området indenfor randstenskæden. Smukke omgivelser. Kendt fra litteraturen so det sted, hvor den unge Grundtvig blev ganske hedensk til mode. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usignerede og udaterede afbildninger.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-33
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
For at klarlægge anlæggets oprindelige udseende blev der lagt 5 sonderingsfelter i langdyssen. Efter undersøgelsernes afslutning blev disse felter atter tildækket. Der blev opsat et informationsskilt ved dyssen. Se beretning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)