Rejnstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-1

Fredningsnr.
372415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Langdysse i skov 6 x 16 m, or. NØ-SV. Randsten: NØ 1 + 1 v., NV 8 v., SV 3 v., SØ 15 v. Ingen spor af kammer; men i SV- enden en jordforhøjning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Skov, 6 x 16 m. or. NØ.-SV. Randsten: NØ. 1+1 væltet NV. 8 væltede SV. 3 væltede SØ. 15 væltede. Ingen Spor af Kammer, men i SV.Enden en Jordforhøjning.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 0,9 x 18 x 7 m. Væltede randsten i kant af lav høj. To randsten brækket opp af vindfælder. Hele anlægget dækket af bøgekrat iblandet brombær. Mange randsten næsten helt overgroet af græs og mos. Oprindelige dimensioner ca. 16 x 6 m, nu noget større p.g.a. udadvæltede sten og udskredet højfyld. Bør ryddes for krat, da den ellers ikke erkendes ved skovarbejdet. Evt. bør FFF foreslå en frilæggelse af stenene, så den træder klarere frem. Dyssen ligger ca. 10 m fra stejl skråning ned til vandløb. Hvis den soigneres, og der ryddes lidt omkring den, kan den blive seværdig. Nu undrer man sig over, at den overhovedet er tinglyst. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)