Rejnstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-1

Fredningsnr.
372414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Dyssekammer i græsfold. Ingen overligger, or. NV-SØ. Lav tærskel i SØ. 1 sidesten i N og SV, 2 i NØ. Bevokset med tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i Græsfold. Ingen Overligger, or. NV.-SØ. Lav Tærskel i SØ. 1 Sidesten i N. og SV., 2 i NØ. Bevokset med Tjørn.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer uden overligger på lav rundhøj, 1,6 x 10 x 11 m. I kammeret vokser hyldetræ. Tjørn står 2 m nord for kammer. I siderne af højen ses enkelte 1/2 til 3/4 m lange sten (randsten ?) Selve højen ca. 0,7 m høj. Adgang via skovsti. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dyssekammer orienteret SSØ-NNV. To mulige randsten i højside i VNV.

Litteraturhenvisninger  (0)