Rejnstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-2

Fredningsnr.
372412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Langdysse i indhegnet græsmark 10 x 45,5 m. Randsten: NØ 4, SV 4 (3 v.), NV 25 (7 v.), SØ 27 (8 v.). Sprængte rester af kammer i østenden. Bevokset med eg og tjørn. Vestende afskåret af hegn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 45,30 Meter lang i Nordøst til Sydvest, 10 M. bred. En Dæksten over en formentlig Grav. Mod begge Ender hæver Jordhøien sig betydelig. Af Randstene er mod Nordøst 4, mod Sydvest 1 staaende og 3 omfaldne, langs nordvestlige Side er 18 staaende 7 omfaldne, langs sydøstlige Side 19 staaende 8 omfaldne. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i indhegnet Græsmark. 10 x 45 1/2 m. Randsten: NØ. 4 SV. 4 (3 væltede) NV. 25 (7 væltede) SØ. 27 (8 væltede) Sprængte Rester af Kammer i Østende. Bevokset med Eg og Tjørn. Vestende afskaaret af Hegn.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,3 x 42 x 11 m, med delvis bevaret randstenskæde. Oprindelige dimensioner 41 x 10 m. Nu noget mere p.g.a. udskredet jord og væltede sten. Inden for randstenene opdynget jordhøj. Øst for midten en stor (10 x 9 x 1½ m) gammel nedgravning, hvori ses to større sten, antagelig fra et kammer. Vest for midten en mindre (6 x 3 x 3/4 m) nedgravning af ældre dato. Ca. 10 m fra den SSV-lige kortside står træhus på stenpiller. Har stået der i en årrække og er noget forfaldent. Bruges tilsyneladende ikke. Der ses kun en del støvede borde og bænke. Bør fjernes ! Langdysse og hus på indhegnet areal på græsgang. Genbesigtiget 10/9-1986 : Ved vestenden af dyssen står den træbyggede jagthytte i to etager. Området omkring dyssen er nu oppløjet og henligger dags dato med skårlagt raps. I forbindelse med oppløjningen er det fritstående, ikke-tinglyste dyssekammer (?) ca. 100 meter vest for dyssen tilsyneladende blevet totalt udjævnet. Ihverttilfælde ses intet af kammeret (?) nu på stedet - kun en tilsyneladende koncentration af småsten anes i marken. SØ for dyssen (3724-12) er opført fasaneri e.l. - delvist inden for 100-meter-zonen. Skæmmer ikke alvorligt på denne tid af året, hvor det er delvist skjult i majs og buske. Bør afvikles. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. den storslåede udsigt over Tystrup sø og den pæne randstenskæde kan anlægget blive til **, hvis det ryddes for buske, så det fremstår tydeligt. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. FM sten sat ved NØ-kammer indenfor randstenskæde.

Litteraturhenvisninger  (0)