Rejnstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-3

Fredningsnr.
372411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Langdysse i fold. Tjørnebevokset 7 x 17,5 m. Randsten: NØ 5 (v.), SV 5 (3 v.), SØ 11 (6 v.), NV 11 (9 v.). Nær SV-enden sammenstyrtet kammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 17,60 Meter lang fra Nordøst til Sydvest, 7 Meter bred. Et sammenfaldent Gravkammer henimod den sydvestlige Ende. Af Randstenene er mod Nordøst 5 omfaldne, mod Sydvest 2 staaende 3 omfaldne, langs den sydøstlige Side 5 staaende 6 omfaldne, langs den nordvestlige Side 2 staaende 9 omfaldne. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Fold. Tjørnebevokset. 7 x 17 1/2 m. Randsten: NØ. 5 (væltede) SV. 5 (3 væltede) SØ. 11 (6 væltede) NV. 11 (9 væltede). Nær SV.Enden sammenstyrtet Kammer. (bør restaureres og indhegnes).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille langdysse, 2 x 20 x 9 m, med væltede randsten og rester af stenkammer i SV-enden. Den næsten intakte, men væltede randstenskæde ligger i kanten af lav høj, ud ad hvilken der stikker en del sten af indtil 1/2 m's længde. Høje ca. 0,8 m høj. Top af kammersten ca. 2,0 m over jordoverfladen. Randstenskædens opr. dimensioner 17 x 7 m, nu noget større p.g.a. udadvæltede sten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)