Reinstrup Kirkeskov 1.H
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-4

Fredningsnr.
372416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
********************************************* Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm Afmærkn.: MS 1886. Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. De to sidesten og dækstenen er skredet ind i kamret. Beliggende i frugthave. (Bør rettes).
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af aflang, firsidet Form, 1,90 M lang, 0,73 M bredt. Der er 2 Sidestene paa hver Side, 1 Endesten mod Øst. De to Sidestene er skreden ind i Graven saa at en stor Dæksten ligger skraat. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. De to Sidesten og Dækstenen er skredet ind i Kamret. Beliggende i Frugthave. (Bør rettes op).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, 2,1 x 4 x 3,5 m, uden spor af høj, bortset fra den 20-40 cm højning, som selve stenene står på. Kammeret består af 4 sidesten, 1 gavlsten og 1 overligger. Overliggeren hviler kun på 3 af stenene. Beliggende mellem frugttræer og ager. Der er fræset indtil 20 cm fra vestlige bæresten, men dyssens stabilitet synes ikke i fare. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dyssekammer orienteret ØNØ-VSV. FM-sten sat i højside i SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)