Gunderslevholm Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-16

Fredningsnr.
372426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i skov 8 x 16 m. Granbevokset, or. NØ-SV. Væltede randsten hele vejen rundt. 2 sidesten af kammer i SV-enden. Grube i NØ-enden. (Randsten bør rejses).
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal restaurering
Journal nr.: 223/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Skov. 8 x 16 m. Granbevokset, or. NØ.-SV. Væltede Randsten hele Vejen rundt. 2 Sidesten af Kammer i SV.Ende. Grube i NØ.Ende. (Randsten bør rejses).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalitgrav, 1,1 x 18,5 x 8 m, bestående af jordhøj, på hvis kant findes en næsten intakt randstenskæde (nogle af stenene væltet). De centrale dele af højen er stærkt forgravet. I kanten af hullet ses to kraftige, rejste sten fra et kammer. Højen næsten ufremkommelig p.g.a. (selvsåede ?) løv- og nåletræer. Bør ryddes. Randstenskæden opr. ydre mål : 16 x 6 m, nu noget mere p.g.a. udskred. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj ca. 1 m høj. Synlige randsten: VNV 17, ØSØ 7, NNØ 5, (SSV 3-4). Enkelte randsten har spor efter afkløvning. Randsten større mod SSV. I top af høj ca. 4 m fra NNØ-ende en gammel nedgravning ca. 3 m x 2 m x 0,6 m dyb. En meterstor sten ligger på overfladen i randstensrækken ca. 3 m øst for kammer i SSV. Tre sten kan være relateret til anlægget: ca. 1 m NNV for højfod en meterstor sten ca 1 m fra højfod og ca. 2 m fra højfod i V to meterstore sten.

Litteraturhenvisninger  (0)