Gunderslevlille
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-7

Fredningsnr.
372418

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille byer. Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm Afmærkn.: MS 1886. Høj med jættestue i ager. Højen 17-19 m i diam. Kamret 6,13 x 1,67 m bygget af 13 bæresten og 4 fritliggende dæksten. Gangen 6 m lang 0,8 m bred og med 2 dæksten. Bevokset med tjørn.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning omsluttet af en Høi. Kamret 6,13 Meter langt, 1,57 til 1,67 Meter bredt. Det har 13 Sidestene, 4 Dækstene. Imod Sydøst er en 6 Meter lang, 0,80 M bred Gang. Høien er 17,32 x 18,88 Meter. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 223/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue i Ager. Højen er 17-19 m. i Diam. Kamret 6,13 x 1,67 m., bygget af 13 Bæresten og 4 fritliggende Dæksten. Gangen 6 m. lang, 0,8 m. bred og med 2 Dæksten. Bevokset med Tjørn. (Bør restaureres, saa seværdig).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj, 2 x 20 x 17 m. Kammer og gang tilgængelige, omend vanskeligt p.g.a. tæt slåenkrat. Fri højde under dækstenene ca 1/2 m. Ved vestsiden ses en enkelt randsten. Størstedelen af højen med kammer, gang og fredningssten er tæt bevokset med slåen. Mellem buskene ses en del flasker og plastic. Under buskene langs højfoden fra gammel tid talrige henkastede marksten. Buskene forringer anlæggets turistværdi, men forhindrer også nedslidning. Affaldet (og markstenene) er tydeligvis ikke henkastet af ejeren, som derfor ikke skal have påtale. Det stammer fra amerikanske soldater. Kano-parkering ved den nærliggende åbrink. Bil-parkering godt 200 m borte. ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig jættestue med stort kammer, som med lidt besvær kan ses indefra. Denne beherskede seværdighed øges ved, at der indenfor 50 m's afstand ligger 2 dysser. Smukt beliggende ved Suseåen. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2005 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-13
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Jættestuen blev ryddet for krat. Jættestuekammerets 4 dæksten var alle styrtet ned i kammeret. Jættestuens lag af mellemliggersten blev restaureret. Kammerets dæksten blev placeret i deres formodede oprindelige lejer. Jættestuens manglende nøglesten, 2 karmsten og 2 dæksten over gangen blev erstattet med nye. Jættestuens loft blev pakket med mindre sten og dækket med stabilgrus. Oven på dette blev lagt en bentonitmembran og øverst et lag muld, der blev tilsået med græs. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue. FM-sten sat i højfod i SSV.

Litteraturhenvisninger  (0)