Gunderslevlille
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-8

Fredningsnr.
372417

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm Afmærkn.: MS 1886. Langdysse i ager 9 x 26,5 m. Randsten: SØ 3 (v.), NV 3 (1 v.), S 10 (3 v.), NØ 5 (1 v.). Kammer af 4 bæresten og lidt forskubbet dæksten. Småbær på sydende. (Mærkesten på top bør flyttes).
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyse 26 1/2 Meter lang i Nordvest til Sydøst, 8,80 M bred. Paa Midten et aflangt firsidet Gravkammer, 1,57 M langt 0,63 M bredt. Det har 2 Sidestene og 2 Endestene. Endestenen er skuppet noget tilside [.] Af Randstene er mod Sydøst 3 omfaldne, mod Nordøst 2 staaende 1 omfalden, ved den sydvestlige Side 7 staaende og 3 omfaldne, ved nordøstlige Side 4 staaende 1 omfalden. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ager. 9 x 26 1/2 m. Randsten: SØ. 3 (væltede) NV. 3 (1 væltet) SV. 10 (3 væltede) NØ. 5 (1 væltet). Kammer af 4 Bæresten og lidt forskubbet Dæksten. Smaatræer paa Sydende. (Mærkesten paa Top bør flyttes).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i ager, 2 x 28 x 13 m. Den kraftige randstenskæde er næsten fuldstændig ved vestsiden, men med enkelte manglende sten i østsiden og ved kortsiderne. Randstenene står i siden af jordhøj, på hvis top findes et aflangt stenkammer, bestående af 4 bæresten og en væltet dæksten. Kammerets længdeakse er orienteret parallelt med laghøjens. Anlægget har opr. været ca. 25 x 9 m, men er nu noget større p.g.a. udadvæltede sten og udflydt højfyld. I kammeret henkastet dåser, papir m.m. Langs højsiderne en del grene. Dåserne m.m. nu fjernede. 4 m nord for kammeret spor af nyere nedgravning. 4 m syd for kammeret cementrør til vildtfodring. Området omkring kammeret - især øst for det, hvor også randstenene mangler - synes afgravet i gammel tid. Affaldet i kammeret ikke påtalt, da det åbenbart stammede fra amerikanske soldater. Mulighed for at "parkere" kano ved nærliggende åbrink. Bilparkering godt 200 m borte ved vejen. ** Seværdighedsforklaring ** Relativt velbevaret dysse, smukt beliggende tæt ved Suseå, med 2 andre megalitanlæg tæt ved og endnu 2 lidt længere væk. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Et skåltegn på dækstenens overside. FM-sten sat i top af høj.

Litteraturhenvisninger  (0)