Rejnstrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-8

Fredningsnr.
372419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rejnstrup og Gunderslevlille Langdysse i ager 10 x 20 m or. NV-SØ. Sprængte kammerrester i top. Ingen randsten. Bevokset med enkelte buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ager, 10 x 20 m., or. NV.-SØ. Sprængte Kammerrester i Top. Ingen Randsten. Bevokset med enkelte Buske.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,7 x 21 x 14 m. Af randstenene ses kun ca. 5 på plads mod SSV og VNV. En del ½ til 1 m lange sten på overfladen ved NV-hjørnet sandsynligvis opr. fra dyssen. Indenfor randstenene en forgravet jordhøj. I SSØ-halvdel et beskadiget dyssekammer, bestående af 2 kraftige sidesten og 2 mindre endesten. Den NØ-lige sidesten sprængt i 2 dele, hvoraf den ene del er væltet ned på siden af højen. Den anden del på sin opr. plads ligesom de 3 andre bæresten. Opr. dimensioner ca. 18 gange 9 meter. Mulidhed for at "parkere" kano tæt ved. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2005 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-14
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Dyssekammeret havde en sprængt sidesten. Denne blev placeret på en stenpakning i omtrent oprindelig position. Dyssekammeret blev ryddet for nedfalden højfyld. Dyssen blev pakket med genanvendte sten og flint. Dyssen blev dækket med muld og tilsået med græs. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)