Holløse
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-9

Fredningsnr.
372420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Dyssekammer, afl. firk. af 4 bæresten og 1 tærskel mod S. Omgivet af lav jordhøj. 8 m i diam. Bevokset med tjørn i skov. (Bør ryddes for træer).
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer af aflang firsidet Form, 1,44 Meter langt; Nordøst til Sydvest. 3,13 M bredt [?], 1 M høit, bygget af 2 Sidestene og 2 Endestene, den sydøstlige lavere. En Dæksten over Graven med en skaalformet Fordybning. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 223/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, afl.-firk., af 4 Bæresten og 1 Tærskel mod S. Omgivet af lav Jordhøj. 8 m. i Diam. Bevokset med Tjørn i Skov. (Bør ryddes for Træer).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på rundhøj, 2,7 x 14 x 14 m. Kammer bestående af 4 bæresten (hvoraf 1 gået i 2 dele) samt 1 karmsten. På den kraftige overligger forvitrede skåltegn. 4 randsten rager ovenjorde. Højen de fleste steder noget udfladet. Kammeret rager ca. 1,6 m op over højtoppen. Beliggende i bøgebevoksning af vekslende alder. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret runddysse i smukke omgivelser og med gode adgangsforhold direkte fra skovsti. Beliggende i gruppe på ialt 4 megalitgrave. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten på S-del af højtop.

Litteraturhenvisninger  (0)