Holløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-10

Fredningsnr.
372421

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Langdysse 7 x 57 m. Træbevokset i ager. Kammer nærmest NØ- enden af 4 bæresten, ingen dæksten. Randsten: SV 5, (1 v.), NØ 4 (4 v.), SØ 41 (7v.), NV 40 (3 v.).
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 57,26 Meter lang i Østnordøst til Vestsydvest, 7,23 M bred. Henimod den nordøstlige Ende et aflangt firsidet Gravkammer af mandslængde, med 2 Sidestene og 2 lige høje Endestene. Dæksten mangler. Af Randstene har den vestsydvestlige Side ]1 staaende[ 1 omfalden, den østnordøstlige Side 1 staaende 4 omfaldne, den østsydøstlige Side 44 staaende 7 omfaldne, den vestnordvestlige Side 37 staaende 3 omfaldne. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 223/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(fredning af egetræer).

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyse, 7 x 57 m. Træbevokset i Ager. Kammer nærmest NØ.Enden, af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Randsten: SV. 5 (1 væltet) NØ. 4 (4 væltede) SØ. 41 (7 væltede) NV. 40 (3 væltede).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med 1 kammer uden dæksten, 1,8 x 57 x 9 m. Et område på 0,5 - 4,0 m udenfor randstenene holdes fri af dyrkningen. Bevokset med krat og gamle ege. Randstenskæden opr. 7 x 55 m, men væltede sten mod NØ og ved langsiderne gør den et par meter større i både længde og bredde. Enkelte marksten henkastet langs SØ-langside. Aftale : Buske udenfor randstenskæden kan skæres ned og fjernes. Henkastede marksten fjernes. Det gøres efter høst i år af ejeren. ** Seværdighedsforklaring ** Frit synlig på højdedrag på mark. Med sin velbevarede randstenskæde og jordfyldte indre. En rydning af hylde- og tornebuske vil gøre den endnu flottere, og vil gøre den mere synlig fra vejen. I gruppe på i alt 4 megalitgrave. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. FM-sten sat i højtop ca. 1/4 fra SV-ende.

Litteraturhenvisninger  (0)