Holløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-12

Fredningsnr.
372423

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/9 1886, etatsråd J.V. Neergaard til Gunderslevholm. Afmærkn.: MS 1886. Dyssekammer i ager. 2 bæresten, 1 dæksten med skålformede fordybninger. Græsklædt høj 8 m i diam. Mod SØ 2 gangsten i NØ, 1 gangsten i SV.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Gravkammer, af aflang, firsidet Form, 1,82 Meter langt, 1,44 M bredt i den nordøstlige Ende, 0,82 M i den sydøstlige Ende. Kamret har 2 Sidestene og en lav Endesten mod Sydøst. Dæksten. Bevoksning: 1981: Græs

1924 Museal restaurering
Journal nr.: 223/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer i Ager. 2 Bæresten, 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger. Græsklædt Høj 8 m. i Diam. Mod SØ: 2 Gangsten i NØ. 1 Gangsten i SV.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på udjævnet høj, 2,3 x 9,5 x 9,5 m. Kammer bestående af 2 bæresten og 3 gangsten. Den kraftige overligger så lavbegroet, at skåltegn ej var synlige. Et kvadratisk område holdes fri af dyrkning. Det fremstår med næsten plan overflade og stejle brinker. Da et større område end tinglyst friholdes, er disse brinker ikke påtalt. Materiale, som oprindelig har tilhørt anlægget, indgår tydeligvis nu i pløjelaget omkring dyssen, idet markoverfladen her er tæt belagt med hånd- til hovedstore sten. Stenkammeret rager 1,9 m op over højen. En hyld i kammeret er beskåret af ejeren. Marksten henkastet på højen. Aftale : Ejeren holder selv højen fri for ukrudt og buske, som kan forstyrre frøafgrøde-høsten. Marksten fjernes af ejeren efter høst i år. ** Seværdighedsforklaring ** STort dyssekammer frit beliggende på højdedrag på mark. I gruppe på ialt 4 megalitgrave. Bevoksning: 1981: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)