Holløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-14

Fredningsnr.
372424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, granbeplantet i ager. 13 m i diam. Kammer af 2 bæresten og 1 forskubbet dæksten. Randsten: 2 i NV, 3 i NØ, 1 i SV.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. 13 Meter i Tværmaal. I Midten en tildels forstyrret Grav med Længderetning Nordvest til Sydøst. Der er en Sidesten 1,10 M lang mod Nordøst, en af den halve Længde mod Sydvest. Oven og indenfor Graven mod Nordvest ligger en stor Dæksten. 1,60 x 1,45 M [.] Af Randstene er kun to tilbage Nordvest. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Granbeplantet i Ager. 13 m. i Diam. Kammer af 2 Bæresten og 1 forskubbet Dæksten. Randsten: 2 i NV., 3 i NØ., 1 i SV.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1,6 x 13 x 11 m. I kanten af rundhøjen ca. 10 randsten. På toppen rager 3 bæresten 2 til 15 cm op over jordoverfladen. Dækstenen ligger forskudt mod nord. På højen plantet påskeliljer. Der er henkastet drænrør, hegnspæle og marksten på højen. Bør fjernes. Der pløjes op ad skråningen på N- og V-siden. Bør ophøre. Ej behov for retablering. Aftale : Affald fjernes inden for de nærmeste dage af ejerne. Ejeren siger til forpagter at holde lidt mere fri af højen. Bevoksning: 1981: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj med dysse. Synlige randsten: V 1, SØ 1?, NØ 1 samt en mulig i S-side. På højside i vest en kløvet sten. Et skåltegn på dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)