Holløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040505-15

Fredningsnr.
372425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1891, fredl. i henhold til reservation fra Herlufsholm gods. Runddysse i ager. Diam. 11,5 m. 2 kamre. Det østlige har 4 bæresten og 1 dæksten med skålformede fordybninger. Det vestlige har også skålformede fordybninger på dækstenen. Bevokset med enkelte buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse 11 x 11,64 i Tværmaal. Den har to Kamre. Det østligste er 1,73 M langt 1,42 M bredt, bygget af 4 Stene, hvoraf den ene mod Sydøst er lavere end de andre. Over Graven en Dæksten med mange skaalformede Fordybninger. Det andet Kammer er 1,80 M langt, 0,80 M bredt. Derover en Dæksten med flere skaalformede Fordybninger. Dyssen har 22 Randstene, heraf var en omfalden, to noget skredne. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i Ager. Diam. 11.5. 2 Kamre. Det østlige har 4 Bæresten med skaalformede Fordybninger. Det vestlige har ogsaa skaalformede Fordybninger paa Dækstenen. Bevokset med enkelte Buske.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,3 x 12 x 9 m. Velbevaret og komplet randstenskæde på kanten af jordhøj. På højtoppen to dyssekamre. Begge kamre har skålformede fordybninger på overliggeren. Bevokset med tjørn, hindbær og græs. Nogle henkastede flasker fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Nydelig lille runddysse med velbevaret randstenskæde og 2 velbevarede dyssekamre med skåltegn på overliggeren. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj med to dyssekamre. Det østlige kammer har tre bæresten og en dæksten med minimum 20 skåltegn. Det vestlige kammer består af mindre sten end det østlige og det har tre bæresten hvoraf den nordlige (langside) er flækket/kløvet i to dele og minimum 8 skåltegn på dæksten. 22 randstene.

Litteraturhenvisninger  (0)