Ladeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-1

Fredningsnr.
372427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt langdysse, 10 x 22 m. Ingen randsten. To store gru- ber, hvor kamrene har stået. Græsklædt i ager. Tidligere C-høj tinglyst med flg. fredningstekst: Langdysse. 10 x 22 m stor og op til 1,8 m høj. Orienteret i NØ-SV. To større gruber viser, hvor kamrene har stået. Overfladen i øvrigt ret forgravet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget ødelagt Langdysse. Længderetning Nordnordøst til Sydsydvest. Den sydlige Ende er afgravet, Længden er nu 39 Meter. Den er 7 1/2 M. bred. Alle Randstene ere borte. To store Udgravninger, hver i sin Halvdel af Dyssen, tyder paa at der har været to Grave. I Fylden ved den afgravede Ende ses en Del Stene. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, 10 x 22 m. Ingen Randsten. To store Gruber, hvor Kamrene har staaet. Græsklædt i Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, stærkt beskadiget i gammel tid. Består af en aflang jordhøj i hvis side ses mindst 1 randsten. Toppen af højen omgravet i gammel tid. Det meste af højen dækket af ufremkommeligt krat. På nordøstlige hjørne en dynge nyligt henkastede marksten. På højen noget plastik og trådnet. Ved SØ-hjørnet i vejkanten opsat et læskur for buspassagerer. I højens nuværende tilstand skæmmer det ikke. Højen i så ringe stand, at klassificeringen som C-anlæg er helt rimelig. Ligger få meter fra vejkant. Et område på ca. 30 x 15 m friholdes fra dyrkning. Aftale: Med ejerens kone aftalt, at de henkastede sten og andet affald fjernes inden såning næsten år. Mål: 1,8x20x13 m. 27-11-90: Langdysse, 13-14 m bred og 20-18 m lang. To store huller i topoverfladen. Højen er tilplantet med 5-10 årige grantræer langs også på hele den Ø langside og delvist på toppen. Dens øvrige dele er tilgroet med brombær, hyben, løvkrat og unge løvtræer og birk. Tinglyses. MB. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. Ujævn overflade. Højden er ca. 1,5 m høj i den ene del og og ca. 0,8 m høj i den anden del. En meterstor sten i/på højfod i syd med fem gamle borede sprænghuller. Langhøjens placering i landskabet gør, at den uden bevoksning kunne ses fra Susåen - og omvendt.

Litteraturhenvisninger  (0)