Vridsløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-5

Fredningsnr.
372516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 20 m. Græsklædt i fold. Træer ved højfod og på sydlige højside. Flagstang på SV-side. Østsiden afskåret af vej. Nordsiden afgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1933 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 223/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 223/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2.25 m x 20 m. Østsiden afskaaren af Vej; Nordsiden noget afgravet; mod NØ. en større Nedgravning. Vestsiden er noget udjævnet. Højen blev for ca. 60 Aar siden ødelagt, idet den blev benyttet som Stenbrud ved Anlæggelsen af Banen. Foruden nogle Skeletrester fandtes en Urne med en Bronzering, der kom til Prokurator Thomsens Samling, Næstved. Et sagn fortæller om en lensmand, Ivar Hvid, som er begravet her i 1609 sammen med sine 5 hjælpere. De var faldet i baghold og blev dræbt af bønder. 6 år senere blev Ivar Hvids kone begravet i højen.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 20 m. Græsklædt i Fold. Træer ved Højfod og paa sydlige Højside. Flagstang paa SV-Side. Østsiden afskaaret af Vej. Nordsiden afgravet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Mulig randsten i NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)