Dronning Margrethes Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-1

Fredningsnr.
38242

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907. Fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø fideikommisgods; fredningen tiltrådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 7,8 og 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen "Dronning Margrethes høj", 3,5 x 28 m. Bevokset i ager. Me- get ødelagt af rævegrave. (Ellers stor og med fin udsigt).
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi "Dronning Margrethes Høi". 28 1/3 Meter i Tværmaal, 3 1/2 M høi Tæt bevoxet med Træer og Krat. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dronning Margrethes Høj" 3 1/2 x 28 m. Bevokset i Ager. Meget ødelagt af Rævegrave. (Ellers stor og med fin Udsigt).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Statelig rundhøj, "Dronning Margrethes Høj". Noget forgravet, især mod nord, sandsynligvis af ræve. Dækket af løvkrat og -træer, mod SV og ved toppen lidt græs. Et par meter uden for højfoden friholdes for dyrkning. Derved fremkommet et plateau p.g.a. materialetransport ved pløjningen: . Mål: 5,4x28x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig høj med udsigt over hele egnen. Smålandsfarvandet skimtes (vist) i horisonten. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)