Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-2

Fredningsnr.
38243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 7, 8 og en del af 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj 3 1/3 x 26 m. Nybeplantet med birk og gran i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 25 3/4 Meter i Tværmaal, 3 1/3 M høi. Bevoxet med Grantræer. Stærkt medtaget af Rævegrave. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/3 x 26 m. Nybeplantet af Birk og Gran i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj. Stærkt forgravet i sydsiden og fylden lagt uden for højens sydside, så der er dannet en terrasse. På højen flyder fældede småtræer og grene. Højens opr. diameter ca 25 m, men udvidder mod S p.g.a. forgravninger. Mål: 4,1x34x25 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. En meterstor sten i højtop. En randsten i V. En mulig randsten i N i den gamle kørevejs sydlige hjulspor. En 0,5 m stor ikke jordfast sten på højside i Ø. FM-sten sat i SØ-side.

2015 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Museal besigtigelse i forbindelse med tilsyn.

Litteraturhenvisninger  (0)