Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-2

Fredningsnr.
382443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 12 x 6 m. Randsten: NNV 6, SSØ 7, ØNØ 2, i Ø- enden 4 sten af kammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 x 6 m. Randsten: NNV 6, SSØ 7, ØNØ 2. I Østenden 4 Sten af Kammer.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse bestående af svag jordhøj i hvis kanter ligger (samtlige) sten af en nu væltet randstenskæde. På toppen 4 bæresten af et kammer. På anlægget henkastet småtræer. hele området dækket af ca. 20 m høje graner (ca. 30 cm i diam.). Træerne må vel have stået her fra før 1961. Nogle af dem så tæt ved randsten og kammer, at de kan brække stenene op, hvis de vindfældes. Det værste affald fjernet. Oprindelige ydre mål på randstenskæde ca. 13x7 m, nu noget større, da stenene næsten alle er væltet udad. 10/9 86 Genbesigtiget: 11 stk. 20-40 cm tykke graner på og umiddelbart op til dyssen bør fældes snarest. Det samme gælder 2 stk. 10-20 cm tykke ege umiddelbart uden for randstenskæden. Mål: 1x15x9 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: SV 1, NV 8, NØ 2, SØ 8 (heraf 1 sten delt i to med borehul).

Litteraturhenvisninger  (0)