Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-3

Fredningsnr.
38244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tignl.: 13/2 1907. Fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr. nr. 5, 7, 8 og en del af 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Langdysse 8 x 15 m. 2 m fra NØ-enden kammer or. NØ-SV. Rand- sten: SV 3, SØ 10, NØ 2, NV 4.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, i Øst til Vest ca 15 1/2 Meter lang. I Vestenden mod Nord, ca 11 Meter fra Dyssens østlige Ende er et lille stensat Rum, 0,70 M. i Tværmaal. Kun nogle faa og mindre Randsten er tilbage ved søndre Langside.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 15 m. 2 m. fra NØ.Enden Kammer, or. NØ.-SV. Randsten: SV. 3, SØ. 10, NØ. 2, NV. 4.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med bevaret randstenskæde og kammer uden dæksten beliggende ind over svag højning i terrænet. Randstenene næsten alle væltede. Der gror ca 20 m høje graner samt hyldebuske inden for randstenene. 3 af granerne bør nok fældes, da de kan opbrække randsten, hvis de vælter af vinden. 10/9-86 Genbesigtiget: Fortsat med gammel granbeplantning ind over dyssen. En gran i sydlige side synes dog rodvæltet og fjernet siden sidst. 4 graner inden for randstenskæden og 1 umiddelbart uden for nær lille skovvej bør fjernes. Det samme evt. også om hyldebuske ved kammeret. Mål: 0,6x16x10 m.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret ØNØ-VSV. Synlige randstene: NNV 7, ØNØ 4, SSØ 11 og VSV 2.

Litteraturhenvisninger  (0)