Syvhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-5

Fredningsnr.
382410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 8, 7 og en del af 57 af karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 2 x 19 m. Træbevokset i ager. Sb. 4 - 10 hører til gruppen "Syvhøje". (Bør frihugges).
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, vistnok af lignende Størrelse, maa saa tæt bevoxet med Tjørn at nærmere Undersøgelse var umulig. [sb.] 4 til 10 kaldes "Syvhøie". Bevoksning: 1981: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 19 m. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Statelig rundhøj. Krat- og træklædt i ager. En række gamle nedgravninger i top og N-side - sandsynligvis efter rævegrave. Et par rævegrave i toppen. Mål: 4,1x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig høj i gruppe af lignende, frit synlig på bakkekam. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. FM-sten sat i V-side.

Litteraturhenvisninger  (0)