Syvhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-6

Fredningsnr.
38249

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 8, 7 og 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 3 1/3 x 26 m. Træbevokset i ager. Sb. 4 - 10 hører til gruppen "Syvhøje". (Bør frihugges).
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 25 3/4 Meter i Tværmaal, 3 1/3 M høi Bevoxet med Træer og Krat. [sb.] 4 til 10 kaldes "Syvhøie". Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/3 x 26 m. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Statelig rundhøj. Forgravninger i top og sider i forbindelse med rævegrave. Et par steder er der indsat cementrør ved ræve-indgangene. Et par andre steder er rævegravene søgt stoppet med grene m.m. Disse skader skæmmer ikke i væsentlig grad højen. 16/9-86: Genbesigtigelse: På den tæt bevoksede høj konstateret cementrør i gamle rævegange - et på nordsiden og et på østsiden. Rørerne er delvis dækkede med jord og benyttes ikke af rævene. Det er ikke muligt at afgøre, om rørerne er stukket inde i enden af en gang eller om de er gravet ind i højen som led i et evt. større "anlægsarbejde". Hvis der skal retableres, bør det forestås af fredningsmyndighederne. Mål: 5,5x33x33 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig høj i gruppe af lignende, frit synlig fra landeveje mod S. og Ø. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. FM-sten sat i højside i V.

Litteraturhenvisninger  (0)