Karrebæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-11

Fredningsnr.
38245

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A. baron von Plessen, besidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen til- trådt af forpagterne af lodderne matr.nr. 5, 7, 8 og en del af 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen. Høj, 3,5 x 19 m. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 19 Meter i Tværmaal, 3 1/2 M høi. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 19 m. Træbevokset i Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rundhøj. Velbevaret. Dog i top spor efter nedgravning. Mål: 5x24x25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Statelig rundhøj i gruppe af lignende. Frit synlig fra landevej mod S. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Synlige randstene: S 1, SV 2 og ØSØ 2. Gammel nedgravning i toppens N-del er ca. 5 m diameter og ca. 70 cm dyb.

Litteraturhenvisninger  (0)