Karrebæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-12

Fredningsnr.
382412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/2 1907, fredlyst af W.C.A baron von Plessen, be- sidder af Saltø Fideikommisgods; fredningen tiltrådt af forpagterne af lodderne matr. nr. 5, 7, 8 og en del af 57 af Karrebæk. Afmærkn.: MS 1933, Thorvildsen Høj, 1,75 x 12 m. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi 12 Meter i Tværmaal, 1 3/4 M høi Bevoxet med Krat. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 12 m. Træbevokset i Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. velbevaret. Et område på 14x14 meter friholdes for dyrkning. langs kanterne henkastet en del marksten - nogle for helt nylig. skæmmer ikke voldsomt, men bør evt. fjernes. Mål: 2x12x12 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i N-side.

Litteraturhenvisninger  (0)