Lindesgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-15

Fredningsnr.
382320

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1907, Gdr. Joseph Hincheli i henhold til reser- vation i skøde. Afmærkn.: MS 1907, L. Lassen. Høj, 3,75 x 22 m. Træbevokset i ager. Tidligere benyttet som lystanlæg.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 22 Meter i Tværmaal, 3 3/4 M høi Omdannet til Lysthus og Beplantet. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er beliggende paa et lavt Bakkedrag med Retning Ø-V. Den er tæt bevoxet med Ege- og Asketræer samt mange Krat- og Prydbuske. I Vestsiden en frisk Rævegrav, paa Overfladen flere Steder ældre tilgroede Afskrabninger (mulig for en del Rest af tidligere Ganganlæg), men ingen dybere Nedgravninger eller alvorligere Beskadigelser. Saavidt ses for den tætte Bevoxning, er Høiens oprindelige Form væsentlig uforandret. Paa Toppen henligger en enkelt c. 3' stor Sten og flere mindre. Den omgivende Mark sænket ved Pløjningen, der dog næppe paa noget Sted er ført ind til selve Høiens Fod. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 3/4 x 22 m. Træbevokset i Ager. Tidl. ben. som Lystanlæg. [Jvf.j.nr.64/33].

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 3,75 x 22 x 22 m med spor efter ældre snoet sti op ad højsiden, ret flad top, hvor der ses 1 større og 3 mindre sten mod N, rager ca. 0,1 m op, sekundære ? Mod SV findes en ældre træbænk. Højen er bevokset med ældre fyrretræer og ældre egetræer samt buske ved fod. Bænken ser ret gammel ud og er ret tilgroet, så den ikke ses på afstand - ikke påtalt. Ret lavt i et åbent landskab nær Bjørnebæk mod V, ca. 400 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret velbevaret høj. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2009:105
Næstved Museum
Efter gennemgang af ældre sager tilføjes nedenstående tekst om højen fra besigtigelse 1984 (uden initialer): Stor ret velbevaret høj. Den måler ca. 3,75x22x22 m med spor efter ældre snoet sti op ad højen, ret flad top, hvor der ses en større og tre mindre sten mod nord, sekundære? Højen er bevokset med ældre fyrretræer og ældre egetræer samt buske ved fod. Ret lavt i åbent landskab nær Bjørnebæk mod vest, ca. 400 m til landbrug.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i højside i SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)