Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-28

Fredningsnr.
382448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Ældre ege i ung nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Ældre Ege i ung Naaleskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Velbevaret. På højfoden og inden for 5-meter-bæltet plantet graner (under 1/2 m høje). På højen ældre løvtræer. De unge graner bør vel fældes inden de bliver for store til juletræer. 10/9-86 Genbesigtigelse: Graner på højfod kvalt i selvsået løvtræsopvækst. Enkelte graner inden for 5-meter-zone bør nævnes med henblik på evt. kommende udtynding i tilfælde af eventuel anden påtale. Mål: 1,8x15x13 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)