Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-29

Fredningsnr.
382449

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 14 m. Ældre ege i ung nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 1/4 x 14 m. Ældre Ege i ung Naaleskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Fra gammel tid noget udflydt og diffus. På højen ældre løvtræer. På siderne hindbær m.m. På højfoden og inden for 5-m-bæltet plantet graner (under 1/2 m høje). Bør fjernes. På højen flyder afhuggede grene. 10/9-86 Genbesigtigelse: Graner på og nær højfod kvalt af selvsået løvtræsopvækst. Højen dækket af tæt, selvsået løvopvækst og enkelte større (selvsåede) løvtræer. Ingen grund til påtale. Mål: 1,2x11x11 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)