Rappenborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-30

Fredningsnr.
382450

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 12 m. Ældre ege i ung nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 x 12 m. Ældre Ege i ung Naaleskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Velbevaret. Beliggende i nyplantning med graner (under 1/2 m høje). På og ved højen enkelte ældre løvtræer. De nyplantede graner sat op på højfoden og inden for 5-m-bæltet. Bør fjernes. De er plantet med håndkraft, så der er ingen skade sket. På højen henkastet en del afhuggede grene. 10/9-86 Genbesigtigelse: Højen og omgivelser bevokset med tæt opvækst af selvsåede løvtræer, stubskud fra nedsavede løvtræer, lave (plantede) egetræer og grantræer. En enkelt gran står på højfoden; hvis der har været flere må de være gået til. Hvis der i anden anledning rettes henvendelse til ejeren kan situationen omkring og på højen nævnes med henblik på evt. kommende udtynding. Mål: 2,1x15x15 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)