Saltø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-31

Fredningsnr.
382451

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,50 x 11 m. Bevokset med slåen og tjørn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1/2 x 11 m. Bevokset med Slaaen og Tjørn.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Område på ca. 15 m i diameter, som friholdes for dyrkning. Området noget uoverskueligt p.g.a. krat. I de centralere dele af området ses en halv snes større, jordfaste sten, overgroet med mos. Disse kan med (lidt) god vilje fortolkes som rest af et megalitanlæg på lav højning. Højningen med stenene svarer til de målangivelser, der findes på fredningskartotekskortet. Stedet er på 4-cm-kortet angivet med mergelgravsignatur! Man undrer sig over, at dette område er fredet! Det burde vist højest rangere som C-anlæg. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)