Øl Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-33

Fredningsnr.
382453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 15 m.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Diffus rundhøj. På toppen anes en ca. 1 m lang sten i jordoverfladen og en ca. 1/2 m lang sten rager ca 0,4 m op over jorden. Højen bevokset med ca. 10 m høje grantræer og overfladen næsten helt dækket af afhuggede grene. Grenene bør fjernes og træerne på selve højen fældes. Nåletræerne inden for 5-m-zonen kan blive indtil planmæssig skovning. Derefter må der ikke nyplantes inden for 5-m-zonen. Ca 1/3 af 5-m-zonen udgøres af en skovvej, så rydningen vil ikke betyde større tab. 16/9-86 Genbesigtiget: Kvasbunkerne næsten forrådnede bort. Der er sket ny udtynding (pågår) og noget nyt kvas er lagt på højfoden. På fod og top af højen står 9 graner af indtil ca 30 cm's tykkelse. De bør fjernes snarest, mens tilsvarende graner omkring højen inden for 5-m-zonen kan stå til planmæssig skovning. Mål: 1,2x16x16 m. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Meterstor sten på top af høj og ca. 2 m SV for denne 0,5 m stor og 0,4 m sten ved højtop.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)