Ølskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-44

Fredningsnr.
382458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stensætning, ca. 1 m høj og 6 m bred, en halv snes større tildels jorddækkede sten ses. Mod NØ en stor sten med mindst 350 større og mindre skålformede fordybninger. Stensætningen tildels dækket af skovdige i udkanten af "Ølskov", bevokset med træer og buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1975 Museal berejsning
Journal nr.: 1197/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning, ca. 1 m. høj og 6 m. bred, en halv snes større, tildels jorddækkede sten ses. Mod NØ en stor sten med mindst 350 større og mindre skålformede fordybninger. Stensætningen tildels dækket af skovdige i udkanten af "Ølskov", bevokset med træer og buske.

1975 Tinglysning
Journal nr.: 1197/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalittomt delvis dækket af jordgærde i skovbryn. På østsiden af gærdet en større sten (dæksten til jættestue?) på hvis vandrette overside ses talrige skålgruber. En anden sten med skålgruber (ca. en snes) ses i vestenden af gærdet. Denne granitsten er kløvet så dele af "billedsiden" mangler. Der ligger en større bunke kvas ind over skålstenen på østsiden af gærdet. Stenene, der ligger øst for gærdet tegner ingen klar figur, men nogle af dem kan evt. være lagt af naturen selv. I hvert tilfælde er skovbunden generelt rig på morænefaste sten. . Grendyngen bør fjernes. 16/9-86 Genbesigtigelse: Grendynge forsvundet - alt i god orden. Flere bæresten af et jættestuekammer ses mellem de to skålsten. Mål: - højdemål. 12x8 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)