Halvagermagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040510-1

Fredningsnr.
37233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 11 x 16 m. or. NV-SØ. Sammenstyrtet kammer (side- sten indskredet, dæksten væltet). Randsten: SV. 3 + 3 v., NØ. 3 + 2 v., NV. 2 v., SØ. 1 + 4 v. Bevokset med tjørn og hyld i hovedhjørne.
Undersøgelsehistorie  (8)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 3/4 Meter lang, 11 Meter bred. Længderetning Nordvest til Sydøst. Sydøst for Dyssens Midte er en Stensat Grav. En Sidesten 1,73 M lang staar paa Plads, den tilsvarende Sidesten er væltet ind over Graven. Udenfor Graven mod Nordvest, ligger en afvæltet Dæksten, 2 M lang, 1,26 M bred. Af Randstene er tilbage: ved sydvestlige Langside 3 staaende og 3 væltede. - [ved] nordvestlige Langside 3 staaende, 2 væltede. - [ved] nordvestre Ende, 1 staaende, 4 væltede. Eieren mener at have sporet endnu en Grav mod nordvest. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 x 16 m., or. NV.-SØ. Sammenstyrtet Kammer (SideSten indskreden, Dæksten væltet). Randsten: SV. 3+3 væltet NØ. 3+2 væltet NV. 2 væltet SØ. 1+4 væltet. Bevokset med Tjørn og Hyld i Havehjørne.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, NV-SØ, 2 x 16 x 11 m. I hjørne af have (beskrevet på afstand p.g.a. bidsk hund). Dyssen måler ca. 1,5 x 16 x 11 m og er bevokset med gamle løvtræer og græs. Dæksten til kammer findes omtrent 1/3 fra V-enden og rager ca. 0,5 m op. Der ses flere store sten, antagelig randsten, flere ret højt på dyssens sider. Dyssen ser nogenlunde velholdt ud. Ældre drivhus SV for dyssen. Luftmeldeposten findes ca. 20 m mod Ø, omgivet af større træer mod N. Den findes i ældre have, i et åbent landskab, ca. 125 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)