Lerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040512-1

Fredningsnr.
38241

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Lerhøj, 3,5 x 22 m. Træ- og buskklædt i ager. Toppen græs- klædt. Tilgr. Gravning i NØ-side. Østlige højfod skråt af- skåret.
Undersøgelsehistorie  (10)
1896 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 487/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 487/96
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Urnefund i høj. Endvidere to høje sløjfede i nærheden. Fra en af disse fund af bronzesværd og urner.

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund velbevaret Høi, 22 Meter i Tværmaal, 3,15 M høi. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lerhøj" 3,5 x 22 m. Træ- og buskklædt i Ager. Toppen græsklædt. Tilgr. Gravning i NØ.Side. Østlige Højfod skraat afskaaret. [jvf. j.nr. 1327/58].

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Siderne i gammel tid stærkt nedtrampede. Store dele af højsiderne (især mod øst) står stejlt og uden græs pga. fasaners virke. Mod nordøst henkastet flere m3 marksten. Aftale med ejeren, at stendyngen fjernes inden 1/4 82. Jeg søger at finde aftager for sten og giver i så fald besked. . Genbesigtiget 14/51982: Dynge af marksten ligger fortsat ved højen. Ejeren vil ikke selv fjerne dyngen og havnevæsnet ville heller ikke, oplyser han. Han har fået ny frist til 14/51983. Skal have erindringsbrev desangående. Mål: 4x20x19 m. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2006:106
Næstved Museum
Ved genberejsningen (?) 1981 fremkom ved sb. 1 forarbejdet til en neolitisk flintøkse, tilgået NÆM.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)